Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się posiadać stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.