Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim przypadku jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.