Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps(Dan tri) – Bước chan vao can phong bằng kinh “Step into the Void” nằm chenh venh tren dỉnh nui ở day Alps của Phap, nhiều du khach khong khỏi bị chong mắt va lạnh gay bởi cảm giac như bị lơ lửng giữa khong trung.

“Step in the Void” dược dặt tren vach dỉnh nui Aiguille du Midi ở dộ cao tới 1.035 m. Cả 5 mặt của can phong dều dược lắp dặt bằng 3 lớp kinh trong suốt chồng len nhau, co dộ day tới 12 mm. Theo cac kiến truc sư, can phong kien cố dến mức co thể chống dỡ sức gio len tới 220 km/h. Dứng trong do, du khach co thể phong ngang tầm mắt dể nhin thấy dỉnh nui Mont-Blanc cao nhất chau Au nằm trong hệ thống day nui Alps.
Phải mất 3 nam cong ty xay dựng Du Mont Blanc mới lắp dặt xong can phong bằng kinh dộc dao nay. Day hứa hẹn sẽ la một diểm dến du lịch rất thu vị, tuy nhien ban quản ly “can phong” khuyến cao chỉ những du khach nao thực sự can dảm mới nen bước chan vao day. Diểm ngắm phong cảnh hiện dược coi la “cao nhất Chau Au” nay sẽ chinh thức dược mở cửa từ ngay 21/12 tới.


 


Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps


Can phong “Step in the Void” dược lam hoan toan bằng chất liệu kinh trong suốt.


Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps


Can phong chenh venh ở dộ cao hơn 1 nghin met.
Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps


Cac kỹ sư xay dựng như “dứng giữa trời” dể xay dựng nen can phong “Step in the Void”.


Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps


Từ trong can phong, phong tầm mặt hun hut mới co thể nhin thấy mặt dất.
Mục sở thị “can phong” lơ lửng tren dỉnh nui Alps


Khach du lịch như “lơ lửng” giữa khong trung.


 


Ha Anh


Theo Guardian