BAB 1 ..TAKUT KEPADA ALLAH .

Tersebut dalam sebuah hadith . Dari Rasuullah SAW ,baginda bersabda:

     "sesungguhnya Allah menciptakan malaikat . Sayapnya yang sebelah mncapai bumi dan timur .Yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat . kepalanya di bawah arasy dan kedua kakinya di dasar bumi ketujuh .Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah .Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku ,maka Allah memerintahkan malaikat itu agar ke dalam lautan dari  nur di bawah arasy .Malaikat yang menyelam itu kemudian keluar dan mengibas-gibaskan sayapnya sehinnga setiap bulu menitis setitis nur .Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan malaikat yang memohon keampunan bagi orang tersebut samapi hari kiamat."

 

    Setengah hukama mengatakan, "Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan .Keselamatan roh pada sedikitnya dosa.Dan keselamatan agama terletak pada memebaca selawat kepada "Khairil Anam" (Muhammad SAW)

        Allah SWT berfirman:

            "Wahai orang-orang yang beriman,takutlah kepada Allah ! Dan hendaklah 9tiap-tiap)orang memperhatikan apa yang diusahakan nya besok(hari kiamat).Takutlah kamu  kepada Allah .Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan."                            (Q.S.Al Hasyr:18

 

sesungguhnya malaikat ,langit,bumi,siang dan malam.Pada hari kiamat,mereka sebagai saksi atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia.Baik atau buruk,taat atau maksiat.Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikan nya.Bumi memberi kesaksian bagi mukmin dan zahid,seraya berkata,"Dia telah bersolat,berpuasa,berhaji dan berjihad di atasku ,"Maka legalah orang mukmin dan zahid itu .Ia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata "Di atasku dia telah musyrik,berzina,minum arak dan makan haram."Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisab .