Restrukturyzacja kredytów- rady specjalistów na szybkie wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim razie jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.