Restrukturyzacja kredytów w trudnych czasach


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wobec tego jest względnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.