Restrukturyzacja kredytów- świetna droga do finansowej niezależności


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć właściwą wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.