Restrukturyzacja kredytów- bardzo dobre wyjście dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.