Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz znać


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność w takim przypadku jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.