Restrukturyzacja kredytów jest coraz to bardziej atrakcyjna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest relatywnie prosta. Pragniemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć należytą wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.