Restrukturyzacja kredytów- kompilacja informacji dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wobec tego jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać należytą wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.