Restrukturyzacja kredytów- wspaniała ścieżka do finansowej stabilności


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć stosowną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.