Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.