Restrukturyzacja kredytów jako strategia na kredytowe problemy


Restrukturyzacja kredytów to przede wszystkim zmiana organizacji w ich spłacie i jest stosowana przede wszystkim w momencie kiedy kredytobiorca z przeróżnych względów nie radzi sobie z prawidłową spłatą zaciągniętych zobowiązań. Nie ma w tym kazusie większego znaczenia czy są to kredyty czy też pożyczki. Tryb postępowania jest bardzo zbliżony.

W którym momencie restrukturyzacja kredytów jest potrzebna?
Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek jest specjalny i narzuca konieczność nieco zmienionej taktyki działania. Dobrze jest gdy mamy własny domowy budżet w postaci formalnej np. idealnym rozwiązaniem jest popularny arkusz kalkulacyjny. Dzięki niemu posiadamy możliwość w zrozumiały i transparentny sposób określić swe dochody i co w naszym przypadku jest bardzo istotne koszty powiązane ze spłatą naszych pożyczek. Dobrze jest gdy każdego miesiąca zostaje nam jeszcze kwota wolna do skorzystania tzw. poduszka finansowa.

Z kolei gdy widzimy, iż poziom naszych kosztów niebezpiecznie zbliża się do sumy dochodów to jest to znak alarmowy informujący o tym, iż restrukturyzacja kredytów jest jak w najwyższym stopniu wskazana. Nie możemy czekać z podjęciem decyzji bowiem zbytnia niefrasobliwość może być źródłem znaczących trudności kredytowych. Musimy mieć świadomość, że np. w chwili kiedy zaległości w spłatach naszych rat będą wynosić min. 2-ie raty to kredytodawca będzie już posiadał podstawy prawne aby nasza umowa kredytowa została wypowiedziana. Nie możemy do tego dopuścić. Za każdym razem bowiem ceny związane z komornikiem mogą być wyższe niż aktualne nakłady jakie jesteśmy zobowiązani ponieść w stosunku do instytucji finansowej.