Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.