Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy mieć stosowną wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.