Restrukturyzacja kredytów- rady ekspertów na bezzwłoczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.