Restrukturyzacja kredytów- znakomita droga do finansowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.