Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.