Restrukturyzacja kredytów- doskonałe rozwiązanie dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć właściwą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.