Restrukturyzacja kredytów- kompilacja informacji dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni przez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Ponieważ musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.