Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz znać


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się posiadać właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.