Restrukturyzacja kredytów- kompendium informacji dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wówczas jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.