Lạnh gay cảnh lau cửa kinh cao ốc chọc trờiDoạn clip dưới day cho thấy cong việc vo cung khiếp hai của hai người lau cửa kinh cao ốc chọc trời. Họ bị gio thổi từ ben nay sang ben kia ở dộ cao 400m so với mặt dất.

Theo Nhan dan nhật bao của Trung Quốc, doạn clip ghi lại hai nhan vien vệ sinh lau cửa kinh, lam việc tại Trung tam tai chinh thế giới ở Thượng Hải cao 101 tầng. Day la toa nha cao thứ hai trong thanh phố, với dộ cao của toa nha la 492m. Dược biết, hai nhan vien vệ sinh dang lau cửa kinh ở tầng thứ 91. Một người dứng trong toa nha da ghi lại cảnh lam việc lạnh gay của hai nhan vien nay Doạn clip dai 1 phut cho thấy, bệ dứng của hai nhan vien tren bị dung dưa dữ dội trong gio khi họ dứng cach mặt dất hang tram met. Co thể thấy bệ dứng của hai nhan vien bị gio thỏi dập vao cửa sổ toa nha lien tục. Co it nhất 2 tấm kinh bị rạn do tac dộng của va dập va mảnh vỡ da rơi xuống con dường ở ben dưới. Tuy nhien, may mắn la hai nhan vien tren chỉ bị thương nhẹ.


 
 Theo Hoai LinhVietnamnet