9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini – Hy LạpKhung cảnh tuyệt dẹp của dảo Santorini (Hy Lạp) da dể lại cho Leora Novik, một co gai người Mỹ những ấn tượng khong thể noi nen lời. Từ mau xanh trong vắt của biển Dịa Trung Hải dến gam mầu trầm sắc cạnh của nui lửa khiến Santorini co một vẻ dẹp vo cung ấn tượng

9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Những diểm tham quan dẹp dẽ ở khắp nơi
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Ngắm hoang hon tren dảo
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Một nha thờ tren biển
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Bữa sang tuyệt vời
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Tau danh ca của dan dịa phương
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Ngoi nha thờ mau xanh nằm tren vach nui
9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Nha thờ


9 bức ảnh khiến bạn muốn tham dảo Santorini - Hy Lạp
Don binh minh


Bảo Chau (theo BI)