Net dộc dao của Tay Bắc qua phien chợ Sin Hồ(Dan tri) – Chợ phien Sin Hồ khong rộng va dong duc như Bắc Ha hay Meo Vạc, cung khong co kiến truc dộc dao như chợ Dồng Van. Nhưng chợ phien Sin hồ da tạo nen buổi chợ phien xon xao, tran ngập lan song hoa van thổ cẩm muon mau…Chợ Sin Hồ thuộc huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Chau chỉ họp vao ngay chủ nhật. Chợ Sin Hồ dược coi la sầm uất nhất vung, co một trung tam ban buon, ban lẻ thực phẩm, dồ cong nghệ, dồ diện dan dụng gia dinh.
Net dộc dao của Tay Bắc qua phien chợ Sin Hồ
Net dộc dao của Tay Bắc qua phien chợ Sin Hồ


Len tới xứ lạnh nay, giữa trập trung nui da, bạt ngan rừng nguyen sinh, giữa biển may mu,du khach co dịp ngắm thien nhien hung vi va kham pha những phong tục tập quan dộc dao nơi cuối trời Tay Bắc.


Chợ Sin Hồ bay ban dủ cac thứ hang hoa tạp phẩm, giay dep, thổ cẩm… Vao ngay phien những người phụ nữ dan tộc xuống chợ xung xinh trong bộ vay thổ cẩm sặc sỡ.


Chợ ở nơi cuối trời Tay Bắc dặc sắc, người ta dến chợ khong chỉ dể mua hang ma con giao lưu van hoa.


Trong do co người Mong dỏ vung Chan Lưa, Lang Mo hay người Lự, Dao ở Phang Xo Lin, người Mong hoa, Phu La tận xa Pu Sam Cat, cach xa thị trấn Sin Hồ một ngay dường dều gop mặt. Tất cả tạo nen buổi chợ phien xon xao, tran ngập lan song hoa van thổ cẩm muon mau.

Lệ thường, chợ bắt dầu họp vao sang thứ bảy, chủ yếu thu hut người bản dịa sống xung quanh thị trấn, qua ngay chủ nhật chợ sẽ dong, nhộn nhịp hơn với dong người từ cac bản.


Dến day, du khach sẽ khong quen thưởng thức những mon dặc sản như thịt trau quấn la lốt, thịt de hấp, lợn bản, ca suối chien vang, xoi nếp nương vừa dẻo vừa thơm, an một lần nhớ mai.


Theo tiếng bản dịa, Sin Hồ la nơi tập trung nhiều con suối. Ở dộ cao 1.500 m so với mực nước biển, Sin Hồ dược vi như noc nha của Lai Chau. Nơi day khi hậu kha giống với Sa Pa, quanh nam mat mẻ.


Vao cac ngay chợ phien, tiếng noi tiếng cười soi nổi, gion tan ben những quan thịt trau quấn la lốt.

Những anh thanh nien va dan ong trung nien vay chặt hang quan de hấp, lợn bản, ca suối, xoi nếp nương, nhất la quanh chảo thắng cố… Giữa khong gian menh mong của miền sơn cước, dau do lại vang len một bai dan ca Mong dập diu khiến ai cung thấy say long.

Buổi sang cuối tuần, một hoạt dộng khong thể thiếu la dạo quanh chợ. Chợ phien Sin Hồ khong rộng va dong duc như Bắc Ha hay Meo Vạc, cung khong co kiến truc dộc dao như chợ Dồng Van, nhưng la dịa chỉ giao lưu buon ban của dồng bao cac dan tộc thiểu số như Mong, Dao, Giay… Kiểu dang va mầu sắc cac bộ trang phục bản xứ pha trộn với nhau dầy dặc sắc

Ngoai ra, Sin Hồ Với dặc trưng của xứ lạnh, nhiệt dộ trung binh nam khoảng 18 dộ C nen du khach dến Sin Hồ thường dược hướng dẫn thử tắm la thuốc. Cảm giac dược ngam minh thư gian trong thung gỗ pơ-mu dổ dầy nước thuốc pha chế từ 20 vị của rừng, sau do dể lao Pao bấm huyệt, bao mệt nhọc sẽ tan biến, chỉ con lại sự thư thai dầy sảng khoai.

Bai, ảnh: Minh Phan