Da Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015(Dan tri) – Với những bai biển dẹp, giao thong thuận lợi va những mon an hấp dẫn, Da Nẵng dược trang The Richest xếp dứng thứ 6 trong Top 10 cac thanh phố tiến bộ nhất thế giới ma du khach nen tham quan trong nam 2015.

Trong phần giới thiệu về Da Nẵng, The Richest danh gia thanh phố biển miền Trung Việt Nam sẽ mang dến cho du khach nhiều trải nghiệm thu vị với dặc trưng van hoa va ẩm thực dường phố da dạng. Thanh phố với khoảng 1 triệu dan nay cung khong it lần lọt vao danh sach những diểm dến dang chu y của cac chuyen trang du lịch trong những nam gần day.


Da Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

Da Nẵng dứng thứ 6 trong danh sach cac thanh phố tiến bộ nhất dang tham quan nam 2015 của The Richest


Du lịch Da Nẵng dang tren da phat triển mạnh mẽ nhờ việc mở rộng va nang cấp san bay nam 2011, sự phat triển cac khu nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển. Du khach co thể dến Da Nẵng dễ dang nhờ những chuyến bay trực tiếp từ Hong Kong va cac thanh phố lớn khac. Một thuận lợi nữa với Da Nẵng la du khach thường chọn ghe qua thanh phố ben bờ song Han trước khi tới phố cổ Hội An.


Cac thanh phố khac nằm trong Top 10:


Da Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

1. Caceres, Tay Ban NhaDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

2. Adelaide, Nam AustraliaDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

3. Medellin, ColombiaDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

4. Durban, Nam PhiDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

5. St. Kitts, Tay Ấn DộDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

7. Milan, ItalyDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

8. New Orleans, Louisiana, MỹDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

9. Montreal, Quebec, CanadaDa Nẵng co ten trong Top 10 thanh phố “tiến bộ” dang tham quan nam 2015

10. Havana, Cuba


Hải Phong

Theo The Richest