Restrukturyzacja kredytów- wskazówki znawców na szybkie wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.