Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie prosta. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę już stricte prawną. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.