Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”(Dan tri) – Mới day, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac sở VHTTDL cac tỉnh chấn chỉnh tinh trạng du khach nước ngoai sử dụng hướng dẫn vien (HDV) du lịch “chui”, ảnh hưởng dến hinh ảnh du lịch Việt Nam va vi phạm phat luật.

Cong van số 184/TCDL-LH, do Pho tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường ky neu ro: Yeu cầu cac Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương, cac doanh nghiệp lữ hanh quốc tế yeu cầu chấn chỉnh cong tac quản ly hoạt dộng của hướng dẫn vien tren dịa ban.

Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”
Yeu cầu chấm dứt tinh trạng “HDV chui”


Ảnh minh hoạ
Cong van nay neu ro, trong 2 thang dầu nam 2014, thong qua cong tac thanh tra, kiểm tra, nắm tinh hinh hoạt dộng du lịch tại cac dịa ban trọng diểm tren toan quốc, Tổng cục da phat hiện co hiện tượng nhiều doan khach nước ngoai khi tham quan cac khu, diểm du lịch khong sử dụng hướng dẫn vien du lịch trong nước va sử dụng hướng dẫn vien khong co thẻ.

Day la hiện tượng vi phạm phap luật về quản ly nha nước về du lịch, lam ảnh hưởng trực tiếp dến chất lượng dịch vụ, hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Từ thực trạng tren, Tổng cục Du lịch yeu cầu Sở Van hoa, Thể thao va Du lịch cac dịa phương tang cường cong tac kiểm tra, xử ly nghiem cac trường hợp vi phạm, dảm bảo cac doan khach phải co hướng dẫn vien du lịch quốc tế dẫn doan, nhằm dảm bảo cac quyền lợi, an ninh, an toan cho khach du lịch va khong gay ảnh hưởng xấu dến hinh ảnh du lịch Việt Nam.

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp dung HDV người nước ngoai thuyết minh trực tiếp cho khach thi tuy vao mức dộ vi phạm sẽ bị xử ly, thậm chi thu hồi giấy phep kinh doanh lữ hanh quốc tế.

Dối với dịa ban cac tỉnh thiếu hướng dẫn vien du lịch tiếng hiếm, Tổng cục Du lịch yeu cầu cac Sở quản ly du lịch hướng dẫn cac doanh nghiệp sử dụng hướng dẫn vien du lịch quốc tế noi tiếng Anh (hoặc ngon ngữ ma trưởng doan khach quốc tế hiểu dược) dể giới thiệu cho khach, trưởng doan co trach nhiệm dịch cho doan tại chỗ

Trước do, thực trạng HDV khong thẻ va HDV la người nước ngoai lien tục xảy ra tại cac diểm du lịch như Hạ Long, Sapa, Nha Trang,… gay nhiều bức xuc trong dư luận song tinh trạng nay hầu như khong dược chấm dứt.

Song An