Restrukturyzacja kredytów jest coraz to bardziej popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest względnie prosta. Potrzebujemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.