Restrukturyzacja kredytów- znakomita droga do kredytowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Ponieważ trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.