Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.