Restrukturyzacja kredytów- porady profesjonalistów na szybkie wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze przychody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.