Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest relatywnie prosta. Pragniemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.