Restrukturyzacja kredytów jako sposób na finansowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu zabezpiecza przez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.