Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.