Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.