Restrukturyzacja kredytów w przykrych czasach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.