Restrukturyzacja kredytów- porady ekspertów na bezzwłoczne wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.