Restrukturyzacja kredytów w trudnych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.