Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy praktycznej dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.