Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowej recesji


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wtedy jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się posiadać należytą wiedzę już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.