Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na kredytowe troski


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wówczas jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.