Restrukturyzacja kredytów- świetna droga do finansowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wówczas jest relatywnie prosta. Pragniemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.