Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wtedy jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.