Restrukturyzacja kredytów- sugestie profesjonalistów na bezzwłoczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim razie jest względnie prosta. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć należytą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.