Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu atrakcyjna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.