Restrukturyzacja kredytów- wskazówki specjalistów na szybkie wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wtedy jest względnie łatwa. Pragniemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.