Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na pożyczkowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie zwracać bada nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.